دریافت تسهیلات خرید کالا از شرکت ارزش آفرینان ارگ همای یکی از ساده ترین کارهای ممکن است اگر موردی در مدارک و تایید صلاحیت نباشد.
شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات خرید کالا به شرح زیر است:

شرایط مورد نیاز

متقاضی دریافت تسهیلات خرید کالا باید یکی از موارد زیر را داشته باشد:

 

۱- در جایی مشغول به کار باشد که از سمت کارفرما بیمه کارفرمایی شده باشد.

۲- در صورتی که شغل آزاد دارد، جواز کسب داشته باشد.

۳- بازنشسته تامین اجتماعی باشد.

۴- مستمری بگیر باشد.

 

مدارک مورد نیاز تسهیلات (ویژه کارمندان)

۱. اصل گواهی اشتغال به کار از مجموعه با ذکر حقوق

۲. کپی برابر اصل صفحه اول دفترچه بیمه ( بیمه اجباری )

۳. اصل فیش حقوقی با مهر امضاء

۴. کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی + کارت پایان خدمت

۵. کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند منزل

۶. اصل قبض دارای کد پستی منطبق ( در صورت عدم دسترسی، گواهی پستی تهیه شود )

۷. پرینت سه ماهه گردش حساب دریافت حقوق با مهر بانک

۸. گواهی امضاء

۹. چک صیادی به نام متقاضی

۱۰. کپی ده گردش حساب دسته چک از ATM + کارت بانکی ( در برگه A4 )

۱۱. پرسشنامه بانکی ( در شرکت تکمیل میشود )

مدارک مورد نیاز تسهیلات (ویژه دارندگان جواز کسب)

 1. کپی برابر اصل جواز کسب
 2. کپی برابر اصل سند یا اجاره نامه محل کسب + کپی برابر اصل آخرین قیض محل کار
 3. کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی + کارت پایان خدمت
 4. کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند محل سکونت با مهر املاک
 5. اصل قبض دارای کد پستی منطبق ( در صورت عدم دسترسی ، گواهی پستی تهیه شود)
 6. پرینت سه ماه گردش حساب ، حسابی که فعال تر باشد
 7. گواهی امضا(تهیه از دفترخانه)
 8. چک صیادی به نام متقاضی
 9. کپی ده گردش حساب دسته چک از ATM + کارت بانکی ( در برگه A4 )
 10. پرسش نامه بانکی (در دفتر تکمیل میشود)

مدارک مور نیاز تسهیلات (ویژه مستمری بگیریان)

 1. کپی برابر اصل صفحه اول دفترچه بیمه
 2. اصل فیش حقوقی با مهر و امضاء
 3. کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی + کارت پایان خدمت
 4. کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند محل سکونت با مهر املاک
 5. اصل قبض دارای کد پستی منطبق ( در صورت عدم دسترسی ، گواهی پستی تهیه شود)
 6. پرینت سه ماه گردش حساب دریافت حقوق با مهر بانک
 7. گواهی امضا(تهیه از دفترخانه)
 8. چک صیادی به نام متقاضی
 9. کپی ده گردش حساب دسته چک از ATM + کارت بانکی ( در برگه A4 )
 10. پرسش نامه بانکی (در دفتر تکمیل میشود)

مدارک مور نیاز تسهیلات (ویژه بازنشستگان زیر سن 65 سال)

 1. کپی برابر اصل حکم کار گزینی
 2. کپی برابر اصل صفحه اول دفترچه بیمه
 3. اصل فیش حقوقی با مهر و امضاء
 4. کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی + کارت پایان خدمت
 5. کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند محل سکونت با مهر املاک
 6. اصل قبض دارای کد پستی منطبق ( در صورت عدم دسترسی ، گواهی پستی تهیه شود)
 7. پرینت سه ماه گردش حساب دریافت حقوق با مهر بانک
 8. گواهی امضا(تهیه از دفترخانه)
 9. چک صیادی به نام متقاضی
 10. کپی ده گردش حساب دسته چک از ATM + کارت بانکی ( در برگه A4 )
 11. پرسش نامه بانکی (در شرکت تکمیل میشود)